top of page

Ämne: Idrott och Hälsa/Kroppsideal och doping 

 

Syfte: Eleverna ska ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.  Eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin fysiska hälsa genom livet. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor.  

 

Mål: Eleverna ska kunna se sambandet mellan rörelse, kost och hälsa och se sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. Dopning och vilka lagar och regler som finns ska eleven känna till. 

Arbetssätt Filmer, uppgifter ,frågor, prov (klicka på ikonerna nedan)

Tidsplan:   v.45 - v.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åk 9 Doping och Kroppsideal
TEMAN VI KOMMER ATT JOBBA MED
bottom of page