top of page
Hälsa och Levnadsvanor 1
Centralt innehåll

  • Kommunikation om upplevelser av olika aktiviteter och hur de påverkar den fysiska förmågan och olika aspekter av hälsa.

  • Kroppsideal och normer inom idrotten. Hur det påverkar individens möjlighet till deltagande i olika aktiviteter.

  • Riskerna med dopning.

  • Förebyggande av skador genom allsidig träning, anpassning av belastning samt tekniker för rörelseutföranden.

  • Säkerhet och hänsynstagande i samband med olika aktiviteter.

  • Första hjälpen.

bottom of page