top of page
Orienteringskarta

När man tränar på att läsa en karta kan en orienteringskarta vara bra att använda sig av. Den är en mycket noggrann avbild av terrängen och mer detaljerad än många andra kartor. Orienteringskartan visar detaljer som till exempel stigar, stenar, diken och höjdskillnader. På orienteringskartor finns det ofta kontroller. Varje enskild kontroll markeras med en lila ring, och det är i mitten av ringen som kontrollen finns. Kontrollerna är utsatta som markörer för platser man ska ta sig till på kartan.

orienteringskarta.jpg
bottom of page