top of page
Ledstänger

Enklaste sättet att hitta i skogen är att följa så kallade ledstänger. En ledstång är något i naturen som är lätt att följa. Exempel kan vara stigar, bäckar, diken, skogskanter, kraftledningar och staket.

Ledstänger.jpg
Säkra uppfångare

För att vara säker på att du inte går alldeles för långt kan du använda dig av säkra uppfångare. Det betyder att du försöker hitta något stort och tydligt på kartan som ligger bakom ditt mål. Det kan till exempel vara en öppen mark, väg eller en kraftledning. Om du kommer fram till din uppfångare, vet du att du har gått för långt.

Uppfångare.jpg
Vägval

Det är inte alltid som den kortaste vägen är den snabbaste eller bästa när du orienterar. Det finns ofta flera alternativa vägar för att ta sig från en plats till en annan – och många olika faktorer att ta hänsyn till i samband med vägvalet. Du kanske måste ta dig uppför och nerför en hög kulle, eller så finns det kanske ett hinder på vägen, i form av en bäck eller ett stup, om du väljer den kortaste vägen. Sådana gånger kan det vara bättre att ta sig runt istället för över.

vägval.jpg

 Den kortaste vägen kan ibland vara rakt igenom en skog utan några tydliga riktmärken, och det kan då vara lätt hänt att du springer fel och missar platsen du ska till. Det kan även då vara bättre att ta en lite längre väg, som är lättare att hitta genom att följa en ledstång i form av exempelvis en bäck eller en kraftledning.

Att göra ett bra vägval handlar om att ta hänsyn till alla faktorer och göra en avvägning – så att du känner dig trygg med att hitta rätt samtidigt som du tar dig fram så snabbt som möjligt.

bottom of page