top of page
skador risker med fysisk aktivitet

E Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador(inomhusskor). Har kunskap i hur man värmer upp inför aktivitet, känner till säkerhetsföreskrifter.

 

C Eleven kan på ett relativt väl fungerande ....eleven följer regler och kan förklara vilka risker som finns med fys aktivitet, kan värma upp och förstår varför.

 

A Eleven kan på ett väl fungerande.. Eleven följer alltid instruktioner, regler och kan beskriva risker med fys aktivitet.Har alltid rätt utrustning på sig och kan därmed förutse och förebygga skador(inomhusskor). Tar eget ansvar for sin uppvärmning

bottom of page