top of page
Frågor kroppsideal

1 Vad eller vilka är det som påverkar vår kroppsbild och kroppsideal? 

2 Vad är kroppsideal idag? Hur var det på antiken och barockens tid? 

3 Vad är skönhetsideal för en kvinna? För en man? 

4 Hur ser kroppsideal ut i andra kulturer? 

5 Vilka kroppsideal förmedlas i TV, tidningar, film och i sociala medier? Vilka budskap sänder reklamen ut? 

6 Påverkar ditt utseende ditt självförtroende? 

7 Skulle du själv kunna tänka dig att förändra någon kroppsdel genom operation, mediciner eller droger?  Varför? Varför inte? 

8 Måste man vara vacker för att andra skall tycka om en själv – eller du tycka om dem? 

9 Varför fungerar inte kortsiktiga bantningskurer? 

10.Vad kan allt för ohälsosamma kroppsideal leda till? 

11. Förklara skillnaden mellan anorexi och bullimi.  

12.Vad kan du göra om du märker att någon i din närhet drabbats av anorexi/bullimi. 

bottom of page