top of page

 

De fyra väderstrecken norr, söder, väster och öster är grundläggande för att förstå och använda kartan. Norr är riktningen mot Nordpolen och söder är riktningen mot Sydpolen. Om man är vänd mot norr har man söder bakåt, öster åt höger och väster åt vänster.

På de flesta kartor är norr uppåt och oftast finns också en markering som visar nordriktningen. För att läsa kartan rätt måste man orientera norr på kartan mot norr i verkligheten. Detta kallas att passa kartan.

Det enklaste sättet att ta reda på vilket håll norr är i verkligheten är att använda en kompass. Det finns olika typer av kompasser. Den vanligaste är magnetkompassen. I mobiltelefoner finns elektriska kompasser.

SHUTTERSTOCK

En magnetisk kompass. Den röda delen av kompassnålen pekar alltid mot norr. Här pekar norrpilen inne i kompasshuset och riktningspilen i samma riktning som kompassnålen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompassnål

En magnetkompass har en magnetisk nål med en röd del som alltid pekar mot norr.

Nålens andra del är vit eller svart och  pekar mot söder.

 

Kompasshus

Kompasshuset är den runda delen som innehåller kompassnålen.

Oftast finns linjer och en norrpil på botten av kompasshuset. Hela kompasshuset kan kan vridas, så att norrpilen pekar åt samma håll som kompassnålen när man håller kompassen i den riktning man vill springa.

 

Riktningspil

Riktningspilen (kurspil) sitter på plattan under kompasshuset.

När man orienterar ställer man in kompassen så att riktningspilen pekar i den riktning man ska springa när man håller kompassen så att norrpilen i kompasshuset pekar mot norr.

 

Se upp att du inte befinner dig nära ett magnetiskt föremål, till exempel metall eller starka elledningar, när du läser av kompassen. Eftersom föremålets magnetfält påverkar kompassen kommer den i så fall att visa fel riktning mot norr. Särskilt försiktig ska man vara om man läser av kompassen inomhus.  

 

Använda karta och kompass

När du ska orientera med karta och kompass börjar du alltid med att passa kartan.

Det innebär att du ska hålla kartan så att kartans norr (ovansidan) pekar åt norr i verkligheten. Du hittar åt vilket håll norr är i verkligheten med hjälp av din kompass. Kompassnålens röda del pekar mot norr.

Det är nödvändigt att hålla kartan åt rätt håll för att riktningar ska bli rätt i förhållande till verkligheten.

Passa kartan

 

  1. Ta reda på var norr är i verkligheten med hjälp av kompassen.

  2. Vrid kartan så att kartans norr pekar mot norr i verkligheten.

  3. Sätt tummen (på den hand du håller kartan med) där du befinner dig, och håll kartan så.

 

Tänk på att verkligheten ligger stilla. Om du svänger ska du vrida kartan så att norr hela tiden är mot norr.

När du passat kartan jämför du kartan med terrängen. Ta reda på var på kartan du befinner dig och vart på kartan du är på väg. Sedan tar du ut en kompassriktning.

Ta ut en kompassriktning

 

  1. Passa kartan så att norr pekar mot norr.

  2. Ta reda på var på kartan du är, och vart på kartan du ska.

  3. Lägg kompassens på kartan så att långsidan går från din startpunkt till ditt mål, så att riktningspilen pekar mot målet.

  4. Vrid kompasshuset så att norrpilen pekar mot norr. Finjustera så att kompasshusets linjer går parallellt med de nord/sydliga kartlinjerna.

  5. Lyft upp kompassen och håll den vågrätt i handen framför dig. Vrid hela kroppen tills kompassnålens röda del hamnar rakt över kompasshusets norrpil.

 

När du har tagit ut en kompassriktning tittar du dig omkring. Kontrollera så att kartan och terrängen stämmer överens.

Titta på kartan hur du bäst (snabbast) tar dig från din position till ditt mål. Finns det en stig eller någon annan lämplig ledstång du kan följa?

Använda karta och kompass

 

N

Kompassen
kompass.jpg
kompassens delar
bottom of page