top of page
Uppgifter

Uppgift:  Dopig

Utse en ordförande i gruppen som läser upp diskussionsfrågorna och fördelar ordet. Låt alla delta och komma med tankar, åsikter om temat hälsa och kroppsideal. 

1.Vad är doping? 

2.Varför vill man dopa sig?

 3.Vad säger svensk lag om dopningsmedel? 

4.Vad är strängaste straffet mot brott mot dopinglagen? 

5.Ge exempel på 2substanser som klassas som dopingmedel inom idrotten men som faller under narkotikalagstiftningen? 

6. Vilken uppgift har organisationen WADA (world anti doping Agency)? 

7 Vad händer med en elitidrottare som testats positivt, dvs som har bevisats testa dopingmedel? 

8.Hur går ett dopingtest till? 

9. Anabola androgena steroider, AAS, förklara vad det är? 

10. Vad betyder anabol? 

11.Vad betyder androgen? 

12.Vad är testosteron? 

13.När är det lagligt att använda anabola steroider? 

14.Vilken påverkan har anabola steroider på kroppen? Vilka 5 symtom /biverkningar tycker du är värst? 

15. Inom uthållighetsidrotter är det viktigt med bra syreupptagningsförmåga. Nämn en dopningsmetod som förbättrar syreupptagningsförmågan. 

16.Vad är bloddoping? Vad i blodet vill man öka? 

17.Nämn 2 vanliga metoder för bloddopning. Berätta om dessa två metoder. 

18.Vilka faror finns det med bloddopning? 

19.Hur kan bloddopning upptäckas? 

20.Hur kan man på laglig väg öka antalet röda blodkroppar? 

Uppgift:  Kroppsideal

Utse en ordförande i gruppen som läser upp diskussionsfrågorna och fördelar ordet. Låt alla delta och komma med tankar, åsikter om temat hälsa och kroppsideal. 

1 Vad eller vilka är det som påverkar vår kroppsbild och kroppsideal? 

2 Vad är kroppsideal idag? Hur var det för hundra år sedan? 

3 Vad är skönhetsideal för en kvinna? För en man? 

4 Hur ser kroppsideal ut i andra kulturer? 

5 Vilka kroppsideal förmedlas i TV, tidningar, film och i sociala medier? Vilka budskap sänder reklamen ut? 

6 Påverkar ditt utseende ditt självförtroende? 

7 Skulle du själv kunna tänka dig att förändra någon kroppsdel genom operation, mediciner eller droger?  Varför? Varför inte? 

8 Måste man vara vacker för att andra skall tycka om en själv – eller du tycka om dem? 

9 Varför fungerar inte kortsiktiga bantningskurer? 

10.Vad kan allt för ohälsosamma kroppsideal leda till? 

11. Förklara skillnaden mellan anorexi och bullimi.  

12.Vad kan du göra om du märker att någon i din närhet drabbats av anorexi/bullimi. 

bottom of page