top of page
Planera fysisk träning

Planera och utvärdera träning utifrån uppsatta mål 

Ett av kunskapskraven I idrott och hälsa är att ; 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. 

Undervisningen I idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar sin förmåga att: 

  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil, 

 
Uppgift: 

Vi startar upp med ett gemensamt planeringstillfälle och test, och därefter ska varje idrottslektion, under 4 veckor,  börja med närvarokontroll - därefter tränar du utifrån din planering och valda mål. Vid varje lektion är det samling sista 15 min och då ska du skriva in I din dator det du gjort ,och besvara givna frågor på Teams. Efter träningsveckorna kommer du få utföra ett nytt test och   skriftligt utvärdera hela träningsperioden.  Därefter lämnar du in hela arbetet I Teams. 

Träningsmål: 

Du kommer kunna välja mellan  2 mål att sikta mot. Ett är att försöka nå bättre kondition och ett mål är att utveckla explosivitet och snabbhet. 

1 – Mål: 

Arbeta och sätt upp mål enligt principen för SMARTa-mål: 

Specifikt: Vad är ditt mål? (Tydligt och avgränsat) 

Mätbart: Hur ska du kunna mäta resultatet? 

Accepterat: Du är beredd att göra vad du kan för att uppnå målet. 

Realistiskt: Målet ska vara genomförbart och rimligt att uppnå, alltså inte för lätt eller för svårt. 

Tidsbestämt: Efter hur många veckor ska målet uppnås? (Start och slut) 

 

Mitt mål:  __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   Nulägesannalys; Test av ; 

 

 

Test resultat:______________________ – datum_______________ 

 

       

 

2 - Planering 

Det här ska jag träna för att nå mitt mål: Skriv och berätta, svara på frågorna: -Vad ska du göra? Hur ska du göra?  Vilka övningar ska du välja? Var ska du utföra din aktiitet? Hur länge?... 

(Utifrån ditt testresultat och valda mål skriver du här ditt träningsprogram som du ska följa under en 4-veckorsperiod.) 

 

Vecka 1  -Uppvärmning: 

 

   Huvudaktivitet: 

 

   Stretch/rörlighet; 

 

Vecka 2  -Uppvärmning: 

 

 -Huvudaktivitet: 

 

 -Stretch/rörlighet:  

 

Vecka 3 - Uppvärmning: 

 

-Huvudaktivitet: 

 

-Stretch/rörlighet: 

 

Vecka 4 - Uppvärmning: 

 

 -Huvudaktivitet: 

 

-Stretch/Rörlighet: 

 

 

3- Träningsdagbok 

I slutet av varje idrottslektion skriver du I din träningsdagbok . 

Kommentar – Hur upplevdes aktiviteten?   Korta anteckningar! 

Vecka 

Aktivitet 

Tid 

Kommentar 

 

4 - Nulägesanalys - Ny test! 

Test-Resultat efter träningsperioden; 

_________________________________________________  

_________________________________________________ 

5 - Utvärdering   

Här utvärderar du hela träningsperioden. Ta hänsyn till testresultat , din egen känsla samt resonera runt träning/hälsa och livsstil. 

Frågor att resonere runt: 

 Hur upplevde du träningen? Har du nått dina mål? Vad beror det på?  Har du kunnat följa din planering? Varför / varför inte? Fins det något du skulle ändra på i din planering?   Motivera ditt svar. 

 

 

 

 

Namn:_______________________________Klass:_______ 

hiTTA INSPiRATION HÄR
bottom of page