top of page
Uppgift i Friluftsliv

 

 

 

 

 

 

Kunskapskrav vid slutat av år 9

Eleven ska kunna: -Planera och genomföra friluftslivsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

 

 

Uppgift:

(endast för elever som satsar på C,B,A.)

 

*Planera en friluftslivsaktivitet ensam eller i grupp

*Aktiviteten ska genomföras på lektionstid eller som frivillig aktivitet efter skoltid.

*Genomför den planerade aktiviteten. Den här aktiviteten ska dokumenteras med text och foton/film, där du/ni är med.

*Sammanställningen ska göras i Word och lämnas in via Teams. Har du tagit med fakta från hemsidor ska du bifoga källförteckning.

 

Förslag på aktiviteter: Vandring, cykla i naturen, bygga vindskydd, sätta upp tält, visa hur man använder ett spritkök, fiska, fågelskåda... Egna förslag som tex skogspromenad med hunden, ridning, paddling kan också gå bra, men får genomföras på fritiden.

 

Obligatoriska delar i inlämningsuppgiften:

Inledning

*Vad ska du göra för friluftslivsaktivitet? När ska den genomföras? Vilka ska med?

 

Packlista

*Lista över tex kläder eller utrustning som behövs.

 

Karta

*karta över var du kommer att genomföra din aktivitet.

 

Friluftsaktivtet

*Dokumentation dvs Text och foton från din genomförda friluftsaktivitet.

 

 

 

 

Innan du börjar med planeringen:

 

Bra sidor att läsa innan du börjar med ditt arbete: www.laromedel.ne.se Sök idrott och hälsa/friluftsliv. www.idhstolofskolan.net Friluftsliv

 

Söker du på friluftsliv finns det givetvis många andra bra hemsidor att hämta information ifrån.

 

Sista inlämningsdatum är: Fredag den 28 maj kl.24:00.

 

 

Tänk på att följa allemansrättens riktlinjer då du är i naturen

bottom of page