top of page
Uppgift i Friluftsliv

 

 

 

 

 

Friluftsliv – Uppgift år 9

 

Betygskriterie vid slutat av år 9

Eleven ska kunna: -Planera och genomföra friluftslivsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler och utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

 

Uppgift:  

*Planera en friluftslivsaktivitet ensam eller i grupp

*Aktiviteten ska genomföras på lektionstid eller som frivillig aktivitet efter skoltid.

*Genomför den planerade aktiviteten. Den här aktiviteten ska dokumenteras med text och foton/film, där du/ni är med. Planering ska du visa din idrottslärare innan du genomför aktiviteten.

*Sammanställningen ska göras i powerpoint och lämnas in via Teams. Har du tagit med fakta från hemsidor ska du bifoga källförteckning.

*Redovisning sker muntligt. Alla i gruppen ska vara delaktiga. Senast v.43 ska redovisningarna vara genomförda.

 

Förslag på aktiviteter: Vandring, cykla i naturen, bygga vindskydd, sätta upp tält, visa hur man använder ett spritkök, fiska, fågelskåda...   Egna förslag som tex skogspromenad med hunden, ridning, paddling kan också gå bra, men får genomföras på fritiden.

 

Obligatoriska delar i inlämningsuppgiften:

Inledning

*Vad ska du göra för friluftslivsaktivitet?  När ska den genomföras?   Vilka ska med?

Packlista

*Lista över tex kläder eller utrustning som behövs.

Karta

*karta över var du kommer att genomföra din aktivitet.

Friluftsaktivtet

*Dokumentation dvs Text och foton från din genomförda friluftsaktivitet.

* Utvärdering

Avsluta din redovisning med att fundera över och berätta vad friluftsliv kan ha för påverkan på vår hälsa.

 

 

Innan du börjar med planeringen:

Bra sidor att läsa innan du börjar med ditt arbete:

www.laromedel.ne.se Sök idrott och hälsa/friluftsliv.   

www.idhstolofskolan.net Friluftsliv

Söker du på friluftsliv finns det givetvis många andra bra hemsidor att hämta information ifrån.

Sista inlämningsdatum är:

Tänk på att följa allemansrättens riktlinjer då du är i naturen!

Lycka till!

Thomas och Carin

bottom of page