Tips inför simningen 

 A  Eleven kan simma 200m varav 50 m i ryggläge