top of page
Passa kartan

Att passa kartan betyder att man vrider kartan så att den stämmer överens med verkligheten. Du har tidigare lärt dig att kartan är en bild av verkligheten sedd uppifrån. För att den ska stämma måste kartan vridas åt rätt håll. Gör detta med hjälp av en kompass. Hur detta går till kommer vi att gå igenom senare i avsnittet.

Det går även bra att passa kartan utan kompass. Du måste då veta var på kartan du befinner dig. Sedan vrider du kartan så att den stämmer med verkligheten.Alltså det du har framför dig i verkligheten ska också vara framför dig på kartan och det du har till vänster om dig ska också vara till vänster om dig på kartan, och så vidare.

Passa kartan.jpg

Att passa kartan betyder att man vrider kartan så att den stämmer överens med verkligheten. Du har tidigare lärt dig att kartan är en bild av verkligheten sedd uppifrån. För att den ska stämma måste kartan vridas åt rätt håll. Gör detta med hjälp av en kompass. Hur detta går till kommer vi att gå igenom senare i avsnittet.

Det går även bra att passa kartan utan kompass. Du måste då veta var på kartan du befinner dig. Sedan vrider du kartan så att den stämmer med verkligheten.Alltså det du har framför dig i verkligheten ska också vara framför dig på kartan och det du har till vänster om dig ska också vara till vänster om dig på kartan, och så vidare.

Tumgreppet

Med tumgrepp och kartvikning avses att vika kartan i ett lagom stort format för att kunna placera tummen så att den pekar på den plats på kartan som man är vid. Det underlättar kartläsningen om du efter hand flyttar tummen till där du senast visste var du var. På så vis undviker du att förväxla var du är och så blir kartläsningen mer effektiv.

För att det ska bli lättare att orientera och minska risken för misstag bör du alltså vika kartan till lagom storlek och använda ett tumgrepp. Springer du med kartan ovikt och utan tumgrepp så tar det onödigt lång tid varje gång du ska läsa kartan. Då får du leta med blicken för att finna den punkt som du var vid senast. Det vill du inte eftersom du vill att det ska gå fort, eller hur?

Här följer några tips på hur du viker kartan till lagom storlek.

 

 

Vik kartan så att:

  • Hela sträckan mellan kontrollerna är synlig.

  • Alla möjliga vägar att ta sig fram mellan kontrollerna syns.

  • Din hand kan få ett grepp om kartan med tummen pekande på den plats där du just nu är.

Använd sedan tumgreppet för att snabbt läsa in dig. 

bottom of page