top of page
Höjdskillnader

Höjdkurvor och ekvidistans är ytterligare två begrepp som är bra att förstå när du ska läsa en orienteringskarta. Höjdkurvor är de bruna linjer du ser på kartan. De markerar höjdskillnader i naturen. En höjdkurva markerar dock inte exakt var höjdskillnaden finns, utan att det mellan två höjdkurvor finns en viss höjdskillnad.

Kartor med höjdkurvor har en angiven ekvidistans. Ekvidistansen talar om för oss hur många meter det är i höjdskillnad mellan varje höjdkurva. Ju tätare höjdkurvorna är ritade, ju brantare är terrängen. Om ekvidistansen till exempel är 4 meter och du går uppför ett berg och passerar fem höjdkurvor, har du alltså förflyttat dig 20 meter i höjdled.

Höjdkurvor.jpg
bottom of page