top of page
Kartan

Kartan är en ritad och förminskad bild av verkligheten, sedd rakt uppifrån. Det finns många olika typer av kartor. Allt från världskartor, som kanske hänger i ditt klassrum, till kartor över städer, bostadsområden och naturområden. Det finns även kartor över enskilda byggnader, som till exempel kartan på IKEA eller utrymningskartan på ett hotell. Alla kartor följer samma princip. Med hjälp av färger, tecken och symboler är de förenklade bilder av verkligheten.

Att förstå kartan handlar om förmågan att ”översätta” kartans bild till en visualiserad bild av verkligheten. Du ska alltså försöka föreställa dig hur verkligheten ser ut med hjälp av kartan. Lika viktigt kan det vara att göra tvärtom. Genom att ”översätta” verkligheten till en kartbild, kan du förstå var på kartan som du befinner dig genom att titta hur det ser ut runt omkring dig. Att förstå kartan handlar alltså om en ”översättningsförmåga”.

bottom of page