top of page
sjuklig jakt på kroppsideal

Överallt i media kan vi läsa om hur vi på enklast möjliga sätt kan forma våra kroppar. Bantningskurer avlöser varandra, bantningsmedel (till exempel olika pulver) och bantningspiller går att enkelt köpa över nätet.

I vissa fall kan jakten på (ohälsosamma) kroppsideal, som exempelvis en jättesmal kropp eller extremt stora muskler, leda till att människor utvecklar allvarliga sjukdomar. Till exempel ätstörningar, som anorexi och bulimi.

 (Även kallad muskeldysmorfi) är en sjukdom som på sätt och vis ar anorexins motsats. Därför har sjukdomen även kallats omvänd anorexi.

Personer som lider av megarexi har, precis som de med anorexi, fel bild av sin egen kropp. En person med megarexi ser sig själv som liten, hur stor och muskulös han eller hon än är. Sjukdomen leder ofta till missbruk av dopningsmedel, framför allt anabola androgena steroider.

Överallt i media kan vi läsa om hur vi på enklast möjliga sätt kan forma våra kroppar. Bantningskurer avlöser varandra, bantningsmedel (till exempel olika pulver) och bantningspiller går att enkelt köpa över nätet.

I vissa fall kan jakten på (ohälsosamma) kroppsideal, som exempelvis en jättesmal kropp eller extremt stora muskler, leda till att människor utvecklar allvarliga sjukdomar. Till exempel ätstörningar, som anorexi och bulimi.

 

 

 

Anorexia nevrosa har även kallats självsvält. Anorexi är vanligast hos unga kvinnor men kan även drabba män. Sjukdomen utvecklas ofta redan i tonåren.

Personer med anorexi tänker ständigt på sin kroppsvikt. Självbilden blir skev och stämmer inte med verkligheten. En person som lider av anorexi kan tycka att han eller hon är tjock, trots att hen i verkligheten är mager och underviktig. (Inom sjukvården klassas ett BMI på under 18,5 som undervikt.)

Med anorexi kommer också psykiska problem, som ångest, depressioner och tvångstankar exempelvis kring träning och mat. Anorexi är en mycket allvarlig sjukdom som kan vara livshotande.

Omvärlden verkar reagera olika på symptom hos killar respektive tjejer. Sjukdomen har oftast hunnit pågå längre hos killar innan den

upptäcks. Kan detta bero på att man inte tänker "ätstörning" som första alternativ när en kille mår dåligt och tappar mycket i vikt? Om killar kommer under behandling, blir de däremot oftast snabbare friska från sjukdomen än tjejer.

 

VARNINGSSIGNALER FÖR ANOREXI

• ändrade matvanor och bantning • ökat intresse för den egna vikten • viktnedgång • missnöje med utseendet • psykiska förändringar (rastlöshet, nedstämdhet, ångest, isolering och depression) • tydligt synliga revben, insjunkna kinder • kall hud • förändrad och långsam puls

 

FÖR TJEJER ÄVEN

• menstruationsrubbningar och att mensen upphör.

Anorexi och idrott det är vanligare att idrottare med höga prestationskrav drabbas av anorexin än andra. Men anorexi drabbar också människor som inte idrottar.

Det är större andel elitidrottare som drabbas, det kan bero på att det kan vara svårt att få i sig all den energi som behövs när man tränar på topp. Hög energiåtgång tillsammans med för lite kunskap om näring och mat, kan innebära att man kan drabbas av sjukdomen.

Inom vissa idrottsgrenar, till exempel gymnastik och backhoppning, kan det vara viktigt att kroppsvikten inte går över en viss gräns. Annars kan man inte prestera bra, man kanske inte ens får vara med. Även här kan en idrottare hamna i problem på så sätt att hon eller han börjar kontrollera sitt intag av mat, vilket i sin tur kan leda till anorexi.

 

 

 

Ett annat ord för bulimi är hetsätning. Personer som lider av sjukdomen vräker i sig mat, som de sedan oftast kräks upp. Precis som vid anorexi drabbas oftare tjejer av bulimi än killar. Även de som drabbas av bulimi har en fixering vid kroppsvikten.

 

 

VARNINGSSIGNALER FÖR BULIMI

Varningssignalerna för bulimi kan vara att personen

• under kort tid vräker i sig mat okontrollerat

tvingar sig själv att kräkas efter att hen har ätit

• genomför kraftig bantning i samband med mycket träning

• har frätskador på tänderna

• har sår i mungiporna

• lider av håravfall

• har problem med magen och tarmarna • får hjärtrubbningar • har torr hud • genomgår psykiska förändringar (rastlöshet

nedstämdhet, ångest, isolering och depression).

 

Anorexsia sjukdomen
bulimi
megarexi
bottom of page