top of page
Hälsa

E Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan. till viss del (enkelt, kortfattat, saknar en del fakta, källor..)

 

C Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang... betyder att eleven ganska bra kan argumentera för och emot, drar egna slutsatser, hänvisar till fakta/kallor..

 

A Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda...Eleven kan på ett tydligt och bra sätt resonera runt begreppet hälsa, vad som påverkar vår hälsa och vår fysiska förmåga. Jämför olika kallor och kan dra egna slutsatser.

bottom of page