top of page
Karttecken

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

Orienteringskartan är uppbyggd av olika färger och karttecken. Det är dessa som visar de olika detaljerna i naturen. Med hjälp av färgerna och karttecknen blir det lättare att orientera rätt. Det första du behöver lära dig är orienteringskartans olika färger

TÄT_SKOG.jpg
TÄTSKOG.jpg
ÖAPPENMARK.jpg
VATTEN.jpg

Öppen mark

Tomtmark

Vanlig skog

Vatten

Tätskog

vit.jpg
ej passerbar brant.jpg
Bäck.jpg
Sanknmark.jpg
Väg.jpg
Kontroll.jpg
Hus Byggnad.jpg
passerbar brant.jpg
Sten.jpg

Bäck

Brant

Sankmark

Väg

Kontroll

Byggnader

Staket/passerbart/opasserbart

Sten

Kraftledning.jpg

Kraftledning liten stor

KARTECKEN3.png
KARTÄCKEN4.png
bottom of page