top of page
isvett

Säkerhet på isen – innan du ger dig ut

Även under vintern ska du passa på att ta tillvara på naturen. Isar skapar mängder av möjligheter till att njuta av friluftsliv. Men varje vinter går människor igenom isen och hamnar i det kalla vattnet. Med sällskap, rätt utrustning och kunskap om isen minskar risken för att detta ska hända.

Att tänka på när du är på isen:

·         Var aldrig ensam på isen.

·         Ha alltid med dig isdubbar och annan säkerhetsutrustning (kastlina ispik,rätt packad ryggsäck med grenrem).

·         Prova alltid isen med ispik innan du ger dig ut.

·         Gå aldrig på is om du inte är säker på att den håller.

·         Tänk på att nyis, våris, snötäckt is och havsis kan vara svag.

·         Var extra försiktig vid isens svaga punkter.

·         Ju högre fart du har, ju längre ut på isen kommer du innan den brister.

·         Meddela alltid var någonstans du ska och när du tänker komma tillbaka.

Är du ensam på isen och något inträffar, är det inte säkert att det finns någon i närheten som upptäcker dig och kan hjälpa dig.

 

När du ska ut på isen, behöver du ha lämplig utrustning med dig. Isdubbar och vattentätt packad mobiltelefon är det viktigaste. Ispik, räddningslina, flythjälp och torrt ombyte i vattentät förvaring är också lämpligt att ha med sig. En bra packad ryggsäck (packa kläderna i olika plastpåsar förslut väl)med midjebälte och grenrem fungerar utmärkt som flythjälp. Utan grenrem så kan ryggsäcken i en isvak trycka ned huvudet istället för att bär upp kroppen.En hjälm skyddar huvudet om du skulle ramla.

Det finns en förkortning KUS som står för Kunskap Utrustning Sällskap när man ska ut på isen.

Om du är osäker på om isen håller, testa den då alltid genom att hugga i den kraftigt med en ispik. Om du inte hugger igenom isen så bör den också hålla för dig. Men kom ihåg att isens tjocklek och styrka varierar från plats till plats, så testa isen igen så fort du blir osäker.

Du ska alltid känna dig säker på att isen håller om du ska ut på den. Det är bara kärnis som är fullt tillförlitlig att vara på och den bör då vara minst 10 cm tjock. Andra typer av isar bör du vara extra försiktig med.

Vid vissa tillfällen är isen svagare än annars. När isen precis har lagt sig på hösten, eller om det är sen vinter eller redan vår, kan isen vara särskilt svag. Även mitt på dagen, då solen har värmt upp isen, är den svagare än på morgonen och kvällen. Havsis är svagare än is på sjöar, då saltet i vattnet försvagar isen. Snötäckt is kan var lurig eftersom snön kan täcka svagheter i isen. Snön isolerar och försämrar också istillväxten. Var extra försiktig när du befinner dig på dessa isar.

säkerhet på is
ISENS SVAGA PUNKTER

Var extra försiktig vid isens svaga punkter:

 • Vass

 • råk(spricka i isen uppkommer när isen rör sig)

 • brygga

 • bro

 • udde

 • avlopp

 • utlopp

 • inlopp

 • ränna

 • sund

 • grund

 • vindbrunn(En vindbrunn är ett område som utsatts för vind och där isen därför tagit längre tid på sig att bildas jämför med omgivande områden.

 

 

Om du ska rädda någon annan som gått igenom isen,

Ska du ta samma väg fram till vaken som den nödställda tog.
Där höll ju isen ända fram till dess att hen gick igenom.
Då är det mindre risk att du själv går igenom isen.
Använd ispik för att känna dig fram, om du har en sådan.
Försök att få den som ligger i vaken att hålla sig lugn.

Säkerhet på isen – om olyckan är framme

ta dig upp från vaken

 

 

Vad du ska göra om du själv går igenom isen:

 • Behåll lugnet.

 • Ta djupa andetag.

 • Vänd tillbaka åt det håll som du kom ifrån.

 • Bryt dig med armbågarna fram till fast is.

 • Blås i visselpipa eller ropa på hjälp.

 • Hugg fast isdubbarna kraftigt i isen med tummen ovanpå.

 • Ta stora bentag och dra dig upp
  (cykla baklänges för att nå ytläge)

 • Lägg upp ett ben på isen.

 • En isdubb i taget.

 • Ställ dig inte upp.

 

 

Naturskolan isvak v 7
bottom of page