top of page
Bedömning, redovisning

Bedömning/ Redovisning 

Under ett dubbelpass i idrott och hälsa v.49 kommer du att få svara på några frågor samt skriva en fördjupande text om dopning/kroppsideal (Digexsam)

I skrivuppgiften är det viktigt att du resonerar om ämnet kopplat till hälsa.  Använd dig av de kunskaper du fått då du diskuterat och besvarat frågor samt de filmer du sett under arbetets gång. 

  

Kunskapskrav 

E – Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur hälsan kan påverkas av yttre faktorer som tex doping, sociala medier.. 

C- Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur hälsan kan påverkas av yttre faktorer som tex doping, sociala medier.. 

A- Eleven kan föra mycket väl utvecklade resonemang om hur hälsan kan påverkas av yttre faktorer som tex dopning, sociala medier.. 

bottom of page