top of page
oRIENTERING

Orientering i skogen Här har vi ett dokument som du ska ladda ner och lägga på din dator..Dokumentet inehåller

grunderna i orientering.

Klicka här!

Kartecken memory
iNLEDNING

Idetta avsnitt kommer du att få lära dig olika sätt att orientera. Att kunna orientera är en värdefull kunskap för alla människor. Ordet orientera innebär att hitta rätt väg i känd eller okänd miljö. Att orientera är någonting vi människor gör varje dag. Oftast gör vi det i miljöer som vi är bekanta med, såsom i skolan, på jobbet eller i kvarteret där vi bor. För att hitta rätt i okänd miljö är kartor bra hjälpmedel. I alla möjliga situationer kommer vi i kontakt med kartor av olika slag som hjälper oss.

Mål:

 • att kunna passa kartan

 • att känna till några olika karttecken

 • att kunna följa ledstänger på en karta

 • att förstå begreppet skala och kunna ta hjälp av kartans skala för att orientera

 • att förstå hur en kompass fungerar

 • att kunna orientera med hjälp av GPS.

Begrepp i detta avsnitt

 • karta

 • skala

 • passa kartan

 • tumgreppet

 • karttecken

 • ledstänger

 • höjdkurvor

 • ekvidistans

 • säkra uppfångare

 • kompass och kompassriktning

Centralt innehåll

Avsnittet behandlar följande centrala innehåll:

 • Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

BAKGRUND

Människor har i alla tider sökt sig till olika platser, nya som gamla. Behovet av att hitta rätt har alltid funnits. Vi har haft behovet att hitta hem när vi har varit ute och samlat mat, vi har behövt hitta nya vattendrag när de gamla sinat och vi har behövt hitta nya platser i samband med utvecklingen av samhället och upptäckten av världen. Kartan och kompassen har länge funnits som hjälpmedel i vår jakt efter nya platser på jorden. På 1200-talet utvecklades sjökort och kompasser för upptäcktsfärder på havet, och de äldsta kända världskartorna är från mitten av 1000-talet. Men det finns även stentavlor, med inristningar som tros vara kartor, som är tillverkade för 14 000 år sedan. Den första kartan över hela Sverige ritades för ungefär 200 år sedan.

 

Även idag är människans nyfikenhet och vilja att utforska nya platser stor. Vi reser över hela världen och söker oss ständigt till outforskade trakter. Att hitta rätt i nya miljöer kan du göra på olika sätt. Du kan få hjälp av till exempel en vägbeskrivning som du har fått av någon, du kan hitta genom att ta hjälp av skyltar som visar vägen eller via olika transportmedel som kan ta dig från en plats till en annan. Du kan också orientera dig genom att använda olika hjälpmedel, som till exempel karta, kompass och GPS.

Vi kommer i det här avsnittet att gå igenom hur du hittar rätt med hjälp av orienteringskartor, stadskartor, digitala kartor och andra hjälpmedel. Du kommer även få hjälp med att förstå hur kartan och dess olika karttecken stämmer överens med verkligheten.

bedömning

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

bottom of page