top of page
lEK SPEL IDROTT

E Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser och varierar och anpassar sina rörelser till viss del sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget. (till viss del betyder ungefär en del bra en del mindre bra, men sammantaget godkänt.) Exempel: Bra på gymnastik men orkar knappt gå 2,5 km. Ingen bra kondition men smidig och ganska stark..) Deltar i leken och följer oftast reglerna.

 

C Eleven kan delta....varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten...... (relativt väl betyder anpassar sina rörelser oftast ganska bra...) Exempel: Eleven utför rörelserna Ganska bra, har ganska lätt för många idrotter. Eleven är allsidig och ganska fysiskt stark. Deltar aktivt i leken och följer regler.

 

A Eleven kan delta....varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och.... (väl betyder bra). exempel; Utför alla rörelser med rätt timing. Allsidig och fysiskt stark. Oavsett aktivitet är eleven mycket duktig på att anpassa sina rörelser till aktiviteten. Deltar aktivt i leken och följer alltid regler

bottom of page