top of page

 

 

 

När någon i nöd är för långt ut för att du ska kunna kasta en livboj till hen, kan det bli tvunget att hoppa i för att rädda den nödställda. Då är det mycket viktigt att använda den förlängda armen för att du själv inte ska bli neddragen under vattnet. Det kan till exempel vara en livboj, en trädgren, en tröja eller en badring. Om den nödställda börjar dra kraftigt i det du har med dig, kan du släppa taget om du inte orkar hålla emot – och därmed undvika att riskera ditt eget liv.

Använd alltid förlängda armen om du har den möjligheten

Om du har en livboj – hoppa då i vattnet med livbojen i ena handen. Tänk på att inte hoppa i vattnet om det inte känns säkert. Gå då i försiktigt istället. Simma sedan fram till den nödställda, så att denna kan ta tag i den förlängda armen. Simma på rygg tillbaka, så att du har uppsikt över den du räddar och ser om denna skulle tappa taget eller behöver din hjälp på annat sätt. Använd den ena armen för att ta armtag och den andra armen för att hålla livbojen.

Om personen är medvetslös, så att hen själv inte kan ta tag i livbojen, sträck då in din egen arm genom livbojen underifrån och ta tag i den nödställdas arm. Dra armen mot dig och fäll bojen över huvudet på den nödställda. Försök att få personen så långt igenom bojen som möjligt, gärna så att båda armarna är igenom och på bojen. Tänk dock på att detta inte får ta för lång tid. Om du bedömer att personen inte andas är det viktigt att komma in till land så fort som möjligt och då kan en arm vara gott nog. Håll fast den nödställdas överarm på bojen och se till så att hen har huvudet över vattenytan.

Det är bra att öva på att ta upp någon ur vattnet. Träna gärna i simhallen med en kompis.

Om den nödställda inte klarar av att på egen hand ta sig upp ur vattnet och du behöver hjälpa hen upp på en brygga, ska du själv ta dig upp först. När du gör det får du aldrig släppa taget om den du hjälper. Lägg därför upp den nödställdas arm på bryggan och lås fast armen med din hand. Klättra sedan upp och ta ett ordentligt tag runt handlederna på den nödställda med båda händerna. Stå bredbent, med rak rygg så att du får bra balans (se avsnittet och tänk på att lyfta med benen. För att få extra kraft kan du doppa ner den nödställda under vattnet, till och med huvudet om det behövs, lyft sedan hela överkroppen över bryggans kant och lägg ner den nödställda på bryggan.

FÖRLÄNGDA ARMEN I VATTEN SOMMARTID
lIVRÄDDNING SOMMARTID
ÖVNINGAR I SIMHALLEN
STABILT SIDOLÄGE
bottom of page