fysiskhälsa

Det talas mycket i dag om att "ha hälsan och . må bra”. Livet blir ju så mycket enklare om man får vara frisk och på gott humör. Men också samhället är intresserat av att vi mår så bra som möjligt. Sjukvårdskostnaderna kan då minska. Därför satsas stora summor på förebyggande hälsovård.

Hälsa

Kroppen är en levande organism. Den skapar sig själv. Den växer och reagerar, den styr olika aktiviteter, den kan föröka sig och på så sätt säkra ett fortsatt mänskligt liv. Kroppen har en inre jämvikt för att kunna fungera. När denna jämvikt rubbas, reagerar kroppen. Ibland kan reaktionerna bli dramatiska – t.ex. hög feber, kräkningar, medvetslöshet. Vid andra tillfällen måste läkare ta olika prover för att se om något avviker från det normala. Det är viktigt att vårda kroppen och inte i onödan skada den genom felaktig kost, tobak, alkohol, snus, knark, överbelastning (t.ex. felaktiga arbetsställningar), för mycket ensidig träning, stillasittande, för lite sömn.

Om du sköter kroppen några minuter varje dag kan det ge vinster livet ut. Man bör börja bry sig om kroppen innan problemen dyker upp. Ju senare i livet som man börjar intressera sig för sin hälsa desto svårare kan det vara att klara av en störning eller sjukdom.

Många tror att bara man motionerar,joggar, tränar för Vasaloppet, Maraton, tjejmilen etc. så blir allting bra. Den fysiska hälsan blir då ett mål istället för ett medel. Att se hälsa ur enbart kroppsligt (fysiologiskt) perspektiv är för snävt.