Social hälsa

Att ha en god social hälsa innebär att vi kan komma bra överens med våra medmänniskor och att vi lever i en tillfredsställande miljö. En harmonisk människa har goda relationer till sin omgivning. Ibland använder man uttrycket: socialt nätverk dvs, att det finns människor runt omkring oss, som ställer upp, hjälper och stöttar om något skulle gå fel. Social hälsa handlar också mycket om hur vi känner oss inombords. Många känslor är positiva och stimulerar oss. Det är t.ex. underbart att få uppleva att man är älskad och omtyckt. Men det finns också negativa känslor. Vi blir lätt avundsjuka på varandra, innerst inne kanske vi missunnar en kamrat en framgång, kan uppleva hur andra trampar på oss, plågar och mobbar.

Det är viktigt att vi vågar prata med varandra både om sådant som skrämmer oss och om sådant som gör oss glada. Att ha en ”bästis” som man kan tala med om allting känns tryggt.

Det handlar inte bara om att bli tröstad. Minst lika viktigt för oss är att andra människor accepterar oss för vad vi är och vad vi uträttar. Vi mår bra när andra människor t.ex. kamrater, föräldrar, lärare, observerar vad vi gör och talar om att de har lagt märke till det. Det är någon som ser oss och bryr sig om oss. Det behöver inte alltid handla om beröm. Minst lika viktigt är det att någon annan människa vill och vågar kritisera oss när vi gör dåliga saker. Detta är också att bry sig om. Det värsta som kan hända oss är att bli helt nonchalerade, att ingen ”bryr sig”. Även om vi ibland önskar att allt i vårt liv var harmoniskt och problemfritt, så vet vi att det inte alltid är så. Vi möter konflikter. Att sådana uppstår är helt normalt och en nödvändig förutsättning för att utvecklas.