Psykisk hälsa kan beskrivas med ord som glädje, trygghet, säkerhet, en Inre, positiv kraft. Vi känner oss värdefulla, får lust att leva och ta kontakter med människor omkring oss. Psykisk hälsa är därför grundläggande för allt vad vi gör. Om vi känner oss trygga och glada inför en prestation eller uppgift är detta den bästa utgångspunkten för ett lyckat resultat. Detta innebär att vi har en inte jämvikt och balans. Även om situationer kan dyka upp, där vi känner oss osäkra eller rädda så vet vi hur vi ska handla för att åter komma i psykisk balans. Om just detta handlar den mentala träningen. Om du någon gång känner dig rädd, ledsen, nervös eller värdelös, så visar du vanligtvis inte detta eller berättar om det för vem som helst. 

Du bär det inom dig och det kan kännas ganska jobbigt. Pågår det under en längre tid kan det göra mycket ont även i kroppen. Det visar sig ofta i form av huvudvärk, magont, sömnsvårigheter etc. Man brukar tala om psykosomatiska reaktioner (av grekiskan psyk= själ, soma = kropp). Kroppen reagerar på den psykiska belastningen. Vad vi känner och tänker påverkar hela vår kropp. När jag är glad så är kroppen glad, när jag är ledsen så är kroppen ledsen. Alla organ i vår kropp kan därför fungera som kanaler för vårt psykiska tillstånd. Jobbiga situationer i livet t.ex. när du var rädd, ledsen, blev retad eller mobbad, råkade ut för misshandel etc. kan lagras i kroppen i form av muskelspänningar, andningssvårigheter, magsmärtor, mensstörningar, högt blodtryck etc. Psykisk hälsa handlar om att försöka ta reda på varför det gör ont- och se om man kan göra något åt orsaken.

Psykisk hälsa

Det är viktigt att vi vågar prata med varandra både om sådant som skrämmer oss och om sådant som gör oss glada. Att ha en ”bästis” som man kan tala med om allting känns tryggt.

Det handlar inte bara om att bli tröstad. Minst lika viktigt för oss är att andra människor accepterar oss för vad vi är och vad vi uträttar. Vi mår bra när andra människor t.ex. kamrater, föräldrar, lärare, observerar vad vi gör och talar om att de har lagt märke till det. Det är någon som ser oss och bryr sig om oss. Det behöver inte alltid handla om beröm. Minst lika viktigt är det att någon annan människa vill och vågar kritisera oss när vi gör dåliga saker. Detta är också att bry sig om. Det värsta som kan hända oss är att bli helt nonchalerade, att ingen ”bryr sig”. Även om vi ibland önskar att allt i vårt liv var harmoniskt och problemfritt, så vet vi att det inte alltid är så. Vi möter konflikter. Att sådana uppstår är helt normalt och en nödvändig förutsättning för att utvecklas.

Konflikter finns

inom oss . mellan människor

vi både vill och inte vill en massa saker t.ex. hemma, i klassen

mellan grupper

t.ex. rasism, inbördeskrig

mellan länder

i värsta fall i form av krig

Det är viktigt att vi lär oss lösa konflikter. Om vi bär dem inom oss och de förblir olösta, känner vi oss olustiga och livet kan bli tungt och svårt.