top of page
Psykisk hälsa

Fysisk Psykisk Social Hälsa

 

Att vara hälsosam är en rättighet för alla människor i hela världen. WHO

definierar hälsa så här ”Hälsa är et tillstånd av fullständigt fysiskt psykiskt och socialt välbefinnande dock ej blott frånvaro från sjukdom och handikapp”

Begreppet hälsa är väldigt brett vi dela upp det i fysiskt psykiskt och social hälsa.

bottom of page