top of page
Komplettering hälsa uppgift åk 9

 

1. Skriv en faktatext om Alkohol el Snus el Rökning el Narkotika el Doping.

2. Faktatexten bör vara minst två, max tre sidor lång. Texten skrivs i teckensnitt 11.

Innehåll/Uppbyggnad -skrivuppgift

 

Ø Kort inledning

Ø Fakta om ditt valda ämne

Ø Positiv samt negativ påverkan på hälsan

Ø Egna tankar

Ø Slutsats

Ø Källförteckning

 

 

Syfte Eleverna ska ges förutsättningar att ta ställning till frågor som rör idrott , hälsa och livsstil. Eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor.

 

 

Mål Eleven ska kunna se sambandet mellan rörelse, kost och hälsa och se sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. Dopning och vilka lagar och regler som finns ska eleven känna till.

 

 

Kunskapskrav

 

E - Eleven kan Föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur hälsan kan påverkas av yttre faktorer som t.ex, doping, alkohol .. Källförteckning!

C- Eleven kan Föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur hälsa kan påverkas av yttre faktorer som tex doping, alkohol.. Tydlig källförteckning och arbetsuppgiften ska vara uppbyggd enligt ovanstående information.

A- Eleven kan Föra mycket utvecklade och väl underbyggda resonemang om hur hälsan kan påverkas av yttre faktorer som t.ex, doping, alkohol.. Tydlig källförteckning - två eller flera källor.

 

 

Läxan ska vara inlämnad senast fred 28/5, kl.24.00

bottom of page