top of page
Kompassen

Kompassen har en nål som pekar i riktning nord-syd, där den röda delen på nålen alltid pekar mot norr. När du har ont om ledstänger eller börjar känna dig trygg i din orientering, kan du använda det vridbara kompasshuset för att ta ut en kompassriktning. Du kan då följa kompassens pil för att orientera dig rakt fram i rätt riktning mot ditt mål.

Kompassen är också ett nyttigt hjälpmedel i miljöer med stora, öppna områden, till exempel i fjällmiljö eller på sjön där det inte finns några tydliga riktmärken. På fjället kan man exempelvis tro att man går mot en topp som man ser på kartan, men toppen syns egentligen inte i verkligheten. Kompassen kan också vara till stor hjälp under vissa väderförhållanden, som till exempel dimma.

 
Passa kartan/ kompass

Uppåt på kartan är alltid norr och den röda kompassnålen pekar också alltid mot norr. Kartan läggs då efter kompassen så att uppåt på kartan pekar mot samma håll som den röda kompassnålen.

kOMPASS.jpg

Så här tar du ut en kompassriktning:

  1. Lägg kompassen så att du har en rak linje från platsen du befinner dig på, till platsen du ska ta dig till. Spetsen på kompassens riktningspil ska peka på ditt mål.

  2. Vrid kompasshuset så att den röda delen på kompassnålen hamnar i kompasshusets pil.

  3. Följ nu kompassens riktningspil och se till att hela tiden hålla nålen i kompasshusets pil.

Det är inte alltid lätt att orientera sig efter en kompassriktning, och små avvikelser från riktningen kan göra att du missar ditt mål. Ju längre du förflyttar dig efter en kompassriktning, ju större blir risken att du hamnar fel. Försök därför att så ofta som möjligt ta hjälp av riktmärken på vägen, och se till att aldrig förflytta dig längre än du behöver åt gången.

Orientering som tävlings form

När du orienterar finns det ibland kontroller utmärkta på kartan. Detta kommer från tävlingsformen av orientering, som går ut på att på så kort tid som möjligt hitta ett antal utmärkta platser i en viss ordning med hjälp av kartan. Dessa platser är markerade med en lila ring på kartan och har olika nummer. Platsen som ska hittas ligger alltid mitt i ringen och finns beskriven i kontrollbeskrivningen på kartan, till exempel stenen eller brantfoten. Då vet du att kontrollen finns vid en stor sten eller nedanför en brant.

 

Vill du börja orientera? Ta då kontakt med din lokala orienteringsförening. Du kan hitta din närmaste förening.

Orienteringens fem grundmoment

  • Förstå var på kartan du är och vart du ska.

  • Passa kartan.

  • Välj och planera din väg.

  • Genomför din plan och kontrollera att du är på rätt väg.

  • Hitta kontrollen.

bottom of page