top of page
Hälsoprofil

Svara så ärligt och riktigt du kan på följande 20 frågor. Resultatet visar din hälsoprofil , ju högre poäng desto bättre.

1 Äter du frukost? 1 nej, aldrig 2 ibland 3 varje morgon

 

2 Äter du skolmaten?

1 nej, aldrig 2 ibland  3 ja, varje skoldag

 

 3 Äter du godis?

1 ja, varje dag 2 ja, ibland 3 nästan aldrig  

 

4 Är du stressad?

1 ja, varje dag 2 ibland  3 nej, aldrig

 

 5 Röker du?

1 ja, varje dag 2 sällan 3 aldrig

 

 6 Använder du snus?

1 ja, varje dag  2sällan 3aldrig

 

 7 Dricker du alkohol?

1 ja, nästan varje helg 2 sällan 3 aldrig 

 

8 Tränar du på fritiden?

1aldrig  2 ungefär en gång i veckan 3 två gånger eller mer per vecka

 

 9 Använder du kroppen i fysiskt arbete?

1 aldrig  2 sällan 3 ganska ofta

 

10 Anser du att du är i tillräckligt god

fysisk form?

 

1 nej 2 vet inte 3 ja

 

11 Trivs du i skolan?

1 nej, aldrig 2 sällan ja, för det mesta

 

12 Har nu några riktigt goda vänner?

1mycket få eller inga 2 några ganska många

 

13 Bråkar du med dina närmaste?

1 ja, ofta  2 ibland  3 nästan aldrig 

 

14 Pratar du med andra när du är ledsen?

1 aldrig 2  ibland  3 nästan alltid

bottom of page