top of page
Första hjälpen

Första hjälpen är den hjälp man ger en sjuk eller skadad person innan professionell personal anländer. Den innefattar de snabba åtgärder som måste göras för att upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner och hindra eller förvärra vidare skadeutveckling.

Första hjälpen gör skillnad. Genom att ingripa och göra rätt kan man hindra livshotande tillstånd och rädda liv, dessutom minskar man många gånger lidandet för den skadade personen. Första Hjälpen kan innefatta både fysiska och psykiska skador på en olycksplats.

De vanligaste olyckorna

Vid undersökningar hos allmänheten om vilken typ av olycka som leder till flest dödsfall så tror en majoritet av de tillfrågade att det är vägtrafiken. Väldigt få känner till att den vanligaste dödsorsaken är fall.

Under 2015 omkom drygt 3 200 personer i olyckor. Antalet trafikolyckor har minskat markant sedan mitten på 90-talet och utgör 2015 en mindre del av olyckorna. Fallolyckor och förgiftningar ökar och utgör 2014 en större del jämfört med mitten på 90-talet. Av de olyckor som klassas in under annat olycksfall bedöms cirka 75 procent vara fallolyckor. Av skador som inte leder till dödsfall men sjukhusvård står 2015 fallolyckorna för 45 procent. (Källa MSB/ Socialstyrelsen). 

L-ABC

När man söker på nätet på första hjälpen så kommer det ofta upp olika bokstavskombinationer så som L-ABC och L-ABCDE. Detta är bokstäver som är ett kom ihåg för hur man skall tänka, bedöma, arbeta och prioritera vid en olycka eller sjukdomstillstånd. L-ABC-tänket riktar sig till allmänheten.

L – Livsfarligt läge
Kontrollera olycksplatsen. Vad har hänt? Är det fara för den drabbade att ligga kvar eller fara för ”hjälparen” att hjälpa den drabbade på olycksplatsen? Vid "livsfarligt läge" måste den drabbade flyttas till säker plats innan man kan hjälpa den drabbade och fortsätta räddningsarbetet.

A – Andning
Se till att den drabbade har öppna luftvägar och kontrollera andningen. Andningen kontrolleras genom att se, lyssna och känna om andning finns. Om ingen eller onormal andning, starta HLR. Finns ingen andning så stannar man vid bokstaven A. Andas personen så jobbar man vidare med B. Om personen andas och inga tecken på skador finns, lägg den drabbade i stabilt sidoläge.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

B – Blödning
Finns det tecken på blödning utvärtes eller invärtes? Blödningar utvärtes bör åtgärdas med tryckförband alternativt ett skyddande förband. Tecken på invärtes blödning är blånader, smärta, blek och kallsvettig, frossa, snabb ytlig andning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C – Chock-Cirkulationssvikt
Vid tecken på chock och vid alla större skador så ska man förebygga cirkulationssvikt. Tecken på chock/cirkulationssvikt är att personen är blek, kallsvettig, yr, fryser, känner sig törstig och har en snabb ytlig andning. Så här förebygger man cirkulationssvikt:

  1. Låt personen ligga ner, i planläge, och försök att hålla den skadade lugn.

  2. Se till att den skadade personen behåller sin kroppstemperatur genom att lägga på filtar, tröjor och jackor på och under den skadade.

När man har jobbat sig igenom L-ABC är det bra om man kan göra en helkroppsundersökning och känna igenom kroppen från topp till tå. Man kan då upptäcka fler eller oupptäckta skador.

Stabilt sidoläge
Pulserandse blödning
bottom of page