top of page

Rörelse  & Rytmik
Tretakt= Vals dansas i denna takt
Halvtakt= När man arbetar på vart annat taktslag
Fattning= Det grepp man håller varandra i när man dansar två
​Hållning= I vals ska man sträcka på sig. I bugg vara mer "lös"
BPM= Slag per minut när vi räknar en låts puls

Orientering:
Ekvidistans= Höjdskillnad mellan höjdkurvorna
Kalhygge= Nedsågad skog som kan vara jobbig att springa i
Skala= Förminskar eller förstorar en karta mot verkligheten
Punkthöjd= Brun/röd prick, liten kulle
​Ledstänger= Hjälp på väg mot kontroll. Sten, staket, kärr

Friluftsliv
Allemansrätt grundregel= Inte störa  och inte inte förstöra naturen
Klyka= När man delar på ett vedträ med yxa eller kniv
Fnöske= Torrt material som brinner bra
Vindriktning= Det håll som vinden blåser åt exempelvis nordväst
Muurikka häll= Stor stekpanna över eld
Tamoj= Handtag till kastrullen på ett spritkök

Livräddning
Förlängda armen= Exempelvis räddningslina, halsduk eller ispik
HLR= Hjärt och lungräddning
LABC= Livsfarligt läge, Andning, Blödning, Chock
Kärnis= Stark och mörk is som inte innehåller så mycket luft. 
Råk= När två isar möter varandra och krockar kan en mur bildas

Komplexa rörelser
Passningsskugga= Står bakom sin motståndare vid en passning
Djupledsboll=En lång passning som mottagaren får springa efter
Splitvision= Man har koll framåt, bakåt och åt sidorna 
Plint= En hög trälåda som man kan hoppa sidohopp på
​Pallplint= En lägre trälåda som man kan använda för att gå upp på
Flå katt= Framåt och baklänges kullerbytta i ringarna

Projektet
Maxpuls= När hjärtat slår som fortast vid hög ansträngning
Aerob träning= När musklerna får syre vid arbete
Anaerob träning= När musklerna inte får syre vid arbete
Koncentrisk träning= När muskeln arbetar ut från kroppen
Excentrisk träning= När muskeln arbetar in mot kroppen
Superkompensation= Efter träning vilar och äter du och når en högre nivå tills nästa träning.

bottom of page