top of page

        År 9 IDROTToch  HÄLSA - Planering och uppgifter 

Ämne: Idrott och Hälsa/Kroppsideal och doping 

Syfte: Eleverna ska ges förutsättningar att ta ställning i frågor som rör idrott, hälsa och livsstil.  Eleverna ska utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin fysiska hälsa genom livet. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla goda levnadsvanor.  

Mål: Eleverna ska kunna se sambandet mellan rörelse, kost och hälsa och se sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa. Dopning och vilka lagar och regler som finns ska eleven känna till. 

Tidsplan:   v.45 - v.49  

 

Arbetssätt:     Filmer, uppgifter, texter kommer att finnas på hemsidan – www.stolofskolan.net 

 

Lektion 1.      Film om doping, faktafrågor om doping 

Se filmen

 Läs s,171 – s.177 i häftet om kroppsideal och doping.  Läs även om doping på www.folkhalsomyndigheten.se. Sök på dopning i samhället!     

Svara skriftligt på frågorna nedan = läxa 

1.Vad är doping? 

2.Varför vill man dopa sig? 

3.Vad säger svensk lag om dopningsmedel? 

4.Vad är strängaste straffet mot brott mot dopinglagen? 

5.Ge exempel på 2substanser som klassas som dopingmedel inom idrotten men som faller under narkotikalagstiftningen? 

6. Vilken uppgift har organisationen WADA (world anti doping Agency)? 

7 Vad händer med en elitidrottare som testats positivt, dvs som har bevisats testa dopingmedel? 

8.Hur går ett dopingtest till? 

9. Anabola androgena steroider, AAS, förklara vad det är? 

10. Vad betyder anabol? 

11.Vad betyder androgen? 

12.Vad är testosteron? 

 

 

 

 

 

13.När är det lagligt att använda anabola steroider? 

14.Vilken påverkan har anabola steroider på kroppen? Vilka 5 symtom /biverkningar tycker du är värst? 

15. Inom uthållighetsidrotter är det viktigt med bra syreupptagningsförmåga. Nämn en dopningsmetod som förbättrar syreupptagningsförmågan. 

16.Vad är bloddoping? Vad i blodet vill man öka? 

17.Nämn 2 vanliga metoder för bloddopning. Berätta om dessa två metoder. 

18.Vilka faror finns det med bloddopning? 

19.Hur kan bloddopning upptäckas? 

20.Hur kan man på laglig väg öka antalet röda blodkroppar? 

 

Lektion 2   -   Texthäfte om kroppsideal och doping – Grupp-diskussion om kroppsideal. 

Läs och titta på klippet; https://www.umo.se/kroppen/utseende/kropp-och-utseende/ 

Läs häftet s.163-s.170 samt s.177-s.178 - därefter - Grupp-diskussion - Hälsa och kroppsideal. 

Uppgift:  

Utse en ordförande i gruppen som läser upp diskussionsfrågorna och fördelar ordet. Låt alla delta och komma med tankar, åsikter om temat hälsa och kroppsideal. 

1 Vad eller vilka är det som påverkar vår kroppsbild och kroppsideal? 

2 Vad är kroppsideal idag? Hur var det för hundra år sedan? 

3 Vad är skönhetsideal för en kvinna? För en man? 

4 Hur ser kroppsideal ut i andra kulturer? 

5 Vilka kroppsideal förmedlas i TV, tidningar, film och i sociala medier? Vilka budskap sänder reklamen ut? 

6 Påverkar ditt utseende ditt självförtroende? 

7 Skulle du själv kunna tänka dig att förändra någon kroppsdel genom operation, mediciner eller droger?  Varför? Varför inte? 

8 Måste man vara vacker för att andra skall tycka om en själv – eller du tycka om dem? 

9 Varför fungerar inte kortsiktiga bantningskurer? 

10.Vad kan allt för ohälsosamma kroppsideal leda till? 

11. Förklara skillnaden mellan anorexi och bullimi.  

12.Vad kan du göra om du märker att någon i din närhet drabbats av anorexi/bullimi. 

 

 

 

  

Bedömning/ Redovisning 

Under ett dubbelpass i idrott och hälsa v.49 kommer du att få svara på några frågor samt skriva en fördjupande text om dopning/kroppsideal. 

I skrivuppgiften är det viktigt att du resonerar om ämnet kopplat till hälsa.  Använd dig av de kunskaper du fått då du diskuterat och besvarat frågor samt de filmer du sett under arbetets gång. 

  

Kunskapskrav 

E – Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur hälsan kan påverkas av yttre faktorer som tex doping, sociala medier.. 

C- Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur hälsan kan påverkas av yttre faktorer som tex doping, sociala medier.. 

A- Eleven kan föra mycket väl utvecklade resonemang om hur hälsan kan påverkas av yttre faktorer som tex dopning, sociala medier.. 

bottom of page