top of page

         

Uppgift; 

 

  1. Planera ett ca 40 minuters idrottspass för dina kamrater.  

Jobba Enskilt eller tillsammans med en kamrat. 

       2.  Lämna in skriftlig planering senast fredag 19/1 

Du får därefter ett datum när du /ni ska genomföra idrottspasset.   

            3.  Beskriv övningar, aktivitet noga, gärna med bilder(POWER POINT). Välj aktiviteter du tycker om, eller som du tycker du är bra på.     

       4.  Tänk på att du ska VISA, samt förklara övningar, olika moment då du redovisar inför klassen. (Är ni 2 så planera att dela på ansvaret - visa, förklara..) 

       5.  Du ska vara ombytt i träningskläder då du genomför ditt träningspass med klassen. 

 

 

Obligatoriska delar: 

  1. Syfte och mål 

  1. Innehåll 

  1. Uppvärmning - till musik- du visar övningarna och väljer musik. 

  1. Huvudaktivitet, tex teknikövn, spel, cirkelstationer, dans.... 

  1. Avslutning – till musik – du visar och förklarar. 

  1. Material/ utrustning 

  1. Ungefärlig Tidsplan 

  1. Reflektion – Hur påverkas din, dina kamraters fysiska förmåga och hälsa av ditt idrottspass? 

 

Tips: Se www.idhstolofskolan.net  www.ne.se   samt ex från förra elevers planeringar som din idrottslärare kan visa för dig. 

 

Betygskriterier 
 

E- . Eleven planerar och genomför rörelseaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. 

 

C-  Eleven planerar och genomför rörelseaktiviteter på ett fungerande sätt utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven har lämnat in planering i tid och har med alla obligatoriska delar i sin planering. 

 

A. Eleven planerar och genomför rörelseaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.  Eleven har lämnat in tid, följer sin planering, har alla obligatoriska delar med i sin inlämningsuppgift och har mycket god förmåga att visa och förklara övningarna/aktiviteterna för sina kamrater. 

 

 

Lycka till med uppgiften! 

 

Planera träning
bottom of page