top of page
Friluftsliv Utevistelse 1
CENTRALTINNEHÅLL
  • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

  • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under oli­ka årstider.

  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämp­ning i praktiken.

  • Kulturella traditioner i friluftsliv och utevistelse.

  • Badvett och säkerhet vid vatten under olika årstider. Hantering av nöd­situa­tioner i och vid vatten med hjälpredskap.

bottom of page