top of page
planera lek

 

Kunskapskrav: 

 

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.  

Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.  

Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.  

 

 

Uppgift: 

  1. Skriv och berätta om en lek som du sedan ska kunna introducera för dina klasskamrater. 

  1. Följ mallen du ser i uppgiften. 

 

 

 

Min lek. ( Leken kallas för..) 

 

Så här går leken till:    (regler).   Berätta.. 

 

Syfte: ( Vad? Hur? Varför? vilka färdigheter/ förmågor tränas i leken) 

 

Material/ redskap som behövs: 

 

Tidsåtgång :  ( hur lång tid behövs till leken) 

 

Var kan leken utövas bäst?  ( lilla, stora hallen? Ute?) 

 

 

Namn: 

Lämna in din planering I Teamsa.v13 

bottom of page