top of page
Planera träning och fysisk aktivitet

E  Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.Eleven kan även utvärdera genom att samtalaom egna upplevelser( på ett godkänt sätt, enkelt men väldigt kortfattat.

 

C  Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt...(på ett ganska bra sätt, ganska utförligt och har de flesta delar som ska vara med i arbetet).......

 

A  på ett väl fungerande sätt bra sätt).... Exempel: Träningsdagbok - Följer sin planering har ett tydligt mål, för dagbok, kan resonera kring sitt resultat, drar slutsatser, utvärderar...alla delar finns med!)

bottom of page