I läroplanen till idrott & hälsa finns det fyra kunskapskrav som ska uppnås i sin helhet för att ett godkänt betyg ska kunna ges. Flera olika arbetsområden och moment kan därför användas när ett kunskapskrav ska bedömas. På Infomentor som skolan använder som dokumentationsverktyg finns nio kunskapskrav till idrott & hälsa. Men här nedan ser du vilka kunskapskraven är när vi sen sätter ett terminsbetyg eller slutbetyg:

Kunskapskrav 1. 
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till aktiviteten och sammanhanget. I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Kunskapskrav 2.
Eleven kan på ett fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Kunskapskrav 3:
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Dessutom kan eleven med säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Kunskapskrav 4:
Eleven kan på ett fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter. Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Moment du kommer att genomföra i kunskapskrav 1:
Fotboll, gymnastik, ultimate frisbee, volleyboll, olika danser, simning och olika lekar.

Moment du kommer att genomföra i kunskapskrav 2:
I årskurs 7 ska du planera en uppvärmning. I årskurs 8 och 9 ska du planera ett träningsprojekt med mål, uppföljning, och utvärdering.
Moment du kommer att genomföra i kunskapskrav 3:
Orientering, allemansrätten, friluftsliv under olika årstider.
Moment du kommer att genomföra i kunskapskrav 4:
Genomföra korrekt uppvärmning, arbeta skadeförebyggande i träningsprojektet(kunskapskrav 2), livräddning. 

Moment du kommer att genomföra i kunskapskrav 1:
Fotboll, gymnastik, ultimate frisbee, volleyboll, olika danser, simning och olika lekar.

Moment du kommer att genomföra i kunskapskrav 2:
I årskurs 7 ska du planera en uppvärmning. I årskurs 8 och 9 ska du planera ett träningsprojekt med mål, uppföljning, och utvärdering.

Moment du kommer att genomföra i kunskapskrav 3:
Orientering, allemansrätten, friluftsliv under olika årstider.

Moment du kommer att genomföra i kunskapskrav 4:
Genomföra korrekt uppvärmning, arbeta skadeförebyggande i träningsprojektet(kunskapskrav 2), livräddning.