Träningsprogram, HLR

Vi kommer  parallellt med styrkeprogrammet jobba med HLR, Varje grupp kommer att gå ner från stora salen under lektionstid och få en genom gång av HLR

Uppgiften är att göra ett träningsprogram med en uppvärmning på några minuter och ett styrketräningsprogram på några minuter i gruppen.Välj musik två låtar en för uppvärmning och en för styrkeprogrammet.Totalt max 10 min. Använd gärna materialet nedan.

Den första filmen är en uppvärmning och den andra filmen är förslag på övningar.

Uppvärmning

Strketräninsövningar med egen kroppsvikt

Dela upp låten i olika block.

Räkna takten och dela upp låten 

i 8 or på följande sätt.

Gör ett streck för varje takt.

EX

11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

11111111

Lägg sedan in rörelserna i varje block, ni kan jobba med både halvtakt och heltakt. Antal  8 or varierar beroende vilken låt ni valt.

Redovisning i små grupper enskilt.

Kunskapskrav för betyget E

anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten

Kunskapskrav för betyget C
anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten

Kunskapskrav för betyget A

anpassar sina rörelser väl till aktiviteten

Vi jobbar med en  del i de centralt innehåll i idrott och hälsa Lgr 11.

"Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik".

Larma hjärtstopp

HLR