Uppvärmningsprogram/HLR
 20190317-20190502

I den här uppgiften ska du tillsammans med din kamrater i din grupp skapaett uppvärmnings program som är från cirka 2.5 min till max 10 min långt.Ni kan välja om ni vill lära er de program som är nedan eller om ni vill skapa  ett eget program.Eller bara ta vissa delar av programmet nedan och med hjälp av de skapa ett program.Väljer ni att ta programmet nedan så finns även förslag på musik i under texten på videon.

 

Hur lång tid har vi på oss?

Vi kommer att träna på detta v 13 och 14.

 

Vad kommer att bedömas?

Redovisning kommer att ske(v17-18) i de små grupperna enskilt från den stora gruppen. I det här fallet i den lilla salen.Filmas för dokumentation och bedömning.

 

​Bedömning

Generellt kan man säga att ju mer eleven kan hålla takten alltså röra sig i takt till musiken med inlevelse desto högre betyg.

Kunskapskrav för betyget E

anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten

Kunskapskrav för betyget C
anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten

Kunskapskrav för betyget A

anpassar sina rörelser väl till aktiviteten

 

Varför ska vi göra det här?

Vi jobbar med en  del i de centralt innehåll i idrott
och hälsa Lgr 11

 

"Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik".

HLR

Under v13 och 14 kommer vi parallellt med uppvärmnings programmet jobba med HLR.

Varje grupp kommer att gå ner från stora salen under lektionstid och få en genom gång av HLR.

​​

Centralt innehåll i idrott och hälsa Lgr11

"Första hjälpen och hjärt- och lungräddning."