top of page
dANS RÖRELSE TILL MUSIK

E Danser och rörelser till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang. Exempel: (godkänt) Svårt med takt och rytm men lär sig stegen och försöker hålla takten till musiken.

 

C Eleven anpassar sina rörelser Relativt väl.... (ganska bra......Taktkänsla men ibland i otakt.

 

A   Eleven anpassar sina rörelser väl....Följer alltid takten i musiken, och rör sig med lätthet till rytmen/ i dansen, den rytmiska övningen.

bottom of page